Investor image5

Content Management System

När vi utvecklar nya webbplatser baseras de vanligtvis på ett Content Management System (CMS). I detta avsnitt beskriver vi innebörden med ett CMS samt dess för- och nackdelar. Avsnittet avslutas med våra rekommendationer om när ett CMS inte bör användas. 

Ett CMS eller svenska översättningen innehållshanteringssystem är en teknisk plattform som används för att effektivt utveckla webbplatser. Systemet medför enkel hantering och redigering av webbplatsens innehåll och media genom ett medföljande färdigutvecklat administrationsverktyg.

I administrationsverktyget är det möjligt att tilldela behörighet till olika administrationsroller. Som exempel kan en administratör tilldelas en roll som enbart är ansvarig för webbplatsens nyhetssida. Självfallet kan även en administratör vara ansvarig för hela webbplatsen dvs. hantera och redigera allt innehåll i webbplatsen.

Alternativet till att välja ett CMS som teknisk plattform vid utveckling av en webbplats är att använda ett ramverk. Den största skillnaden mellan ett ramverk och CMS är att man nästintill enbart får ett fåtal färdigställda funktioner vid användning av ett ramverk. Till skillnad från ett CMS som har färdiga funktioner med grafiskt utseende, där administrationsverktyget är ett bra exempel. På så sätt behöver man utveckla ett administrationsverktyg vid användning av ett ramverk.

I själva verket bygger varje CMS på ett programspråk  som används för att skapa webbplatser från grunden. Skillnaden är att ett CMS har färdiga “paket” av programkod, även s.k. plugins elelr moduler, som programmeraren väljer ska ingå i webbplatsen under utvecklingsprocessen. Detta bidrar till att programmeraren inte behöver uppfinna hjulet på nytt.

Nu är många webbplatser uppbyggda i ramverk istället för CMS vilket beror främst på följande anledning:

  • Ett CMS kommer med en specifik arkitektur. Ofta behövs arkitekturen anpassas för att uppfylla projektets krav och främja framtida vidareutveckling av webbplatsen. När arkitekturen har ändrats så är uppdateringar ifrån CMS:et inte längre kompatibla, vilket kan betyda viktiga säkerhetsuppdateringar inte kan utföras för webbplatsen. Hamnar man i denna situation och inte har möjlighet att bygga om så måste varje uppdatering manuellt anpassas, vilket kostar både tid och pengar.
  • Webbplatsens laddningstider kan bli längre på grund av ytterligare kod som tillkommer vid användning av CMS.
  • Vid utveckling av en webbplats med omfattande funktioner som exempelvis ett intranät eller ett ekonomisystem. Ett CMS är oftast anpassat till webbplatser med mycket innehåll, dvs hemsidor. Vid utveckling av ett webbsystem i ett CMS försvinner oftast alla tidsfördelar och skapar istället en instabil webbplats.
  • Ifall webbplatsen har känslig information och därmed kräver väldigt hög säkerhet.

Vi på Provide IT rekommenderar CMS vid utveckling av en webbplats som kommer ha mycket innehåll och inte så omfattande funktioner. Vi utvecklar bland annat webbplatser i CMS som WordPress, Drupal, Joomla, EPiServer och Magento.

Vid frågor om webbplatser är ni välkomna att kontakta oss.