Finansiell kalender

Datum RAPPORT
2017-08-30 Delårsrapport ett
2017-09-20 Årsstämma
2017-11-29 Halvårsrapport
2018-02-27 Delårsrapport tre
2018-05-30 Bokslutskommuniké för 2017/2018