Investor image5

Finansiella rapporter

Titel Ladda ned
Årsredovisning 2017/2018 PDF
Kvartalsrapport 1 2018/2019 PDF
Bokslutskommuniké 2017/2018 PDF
Kvartalsrapport 3 2017/2018 PDF
Kvartalsrapport 2 2017/2018 PDF
Kvartalsrapport 1 2017/2018 PDF
Årsredovisning 2016/2017 PDF
Bokslutskommuniké 2016/2017 PDF
Kvartalsrapport 3 2016/2017 PDF
Kvartalsrapport 2 2016/2017 PDF
Kvartalsrapport 1 2016/2017 PDF
Årsredovisning 2015/2016 PDF
Årsredovisning 2014/2015 PDF
Årsredovisning 2013/2014 PDF