Investor image5

Pressmeddelanden

 

Titel Ladda ned
 2018-01-02 Framskjutet datum för första överlåtelsen av aktier till bolagets CTO PDF
 2017-11-29 Kvartalsrapport 2 2017/2018 PDF
 2017-09-21 Kommuniké från årsstämma den 20 september 2017 PDF
 2017-09-20 Likvidering av andelar i räntefond PDF
 2017-08-30 Kvartalsrapport 1 2017/2018 PDF
 2017-08-29 Årsredovisning 2016.04.01-2017.03.31 PDF
 2017-08-22 Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ) PDF
 2017-05-31 Bokslutskommuniké 2016/2017 PDF
 2017-05-24 Uppdatering kvartal fyra och ett PDF
 2017-05-15 Senarelägger bokslutskommuniké till 31 maj PDF
 2017-04-13 Framskjutet datum för överlåtelse av aktier till bolagets CTO PDF
 2017-02-21 Uppdatering kring tredje och fjärde kvartalet samt senareläggning av kvartalsrapport 3 PDF
 2017-01-05 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan till bolagets anställde Erik Håkansson PDF
 2016-12-09 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan PDF
 2016-11-25 Sista dag för handel med BTA PDF
 2016-11-24 Insiderförsäljning PDF
 2016-11-21 Kvartalsrapport 2 2016/2017 PDF
 2016-11-07 Bolagets företrädesemission övertecknad PDF
 2016-10-17 Idag inleds Provide IT:s företrädesemission PDF
 2016-10-05 Kommuniké från extra bolagsstämma den 4 oktober 2016 PDF
 2016-09-28 Uppdatering kring andra kvartalet PDF
 2016-09-14 Inställd bolagsstämma den 16 september och ny kallelse till extra bolagsstämma i Provide IT Sweden AB PDF
 2016-09-01 Kallelse till extra bolagsstämma i Provide IT Sweden AB PDF
 2016-08-12 Utredning kring stämmobeslut avslutad PDF
 2016-07-14 Provide IT väljs för att utveckla ett nytt E-handelssystem PDF
 2016-07-07 Planerad aktiegåva från huvudägare till anställda PDF
 2016-06-23 Bolagets fordon såld PDF
 2016-06-01 Provide IT:s noteringsemission blev kraftigt övertecknad PDF
 2016-05-19 VD-presentation av Provide IT vid Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg PDF
 2016-05-13 Idag inleds teckningstiden – nyemission i Provide IT Sweden AB… PDF