Företagshälsokollen

Försäkringskassans uppgift är att utreda, besluta och betala ut bidrag samt ersättningar i socialförsäkringen. Försäkringskassan har över 12 000 anställda vilket gör dem till en av Sveriges största statliga myndigheter. Arbetsmiljöverket har i sin tur uppdrag att se till att arbetsgivare och anställda bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete för att minska arbetsskador och sjukdomar till följd av förhållandena i arbetet. Tillsammans arbetar de för bättre arbetsmiljöer och minskande av arbetsrelaterade skador.

Behov

Försäkringskassan och arbetsmiljöverket gjorde en satsning tillsammans för att förbättra hälsan hos svenska företag och dess medarbetare. Tillsammans med Natrium utvecklade vi en kampanjsida där hälsan hos företaget gick att mätas genom att svara på frågor framtagna av experter.

Lösning

Kampanjsidan är utvecklad i WordPress och informerar om företagshälsa och fyra nycklar till ett hälsosamt företag. När frågorna är besvarade så ger resultatsidan tips om förbättringar och möjlighet till att ladda ner resultatet i pdf-format.

Resultat

Kampanjsidan fick ett väldigt bra genomslag i media och uppmärksammades i flera tidningar. Kampanjen blev väldigt lyckad och resulterade i flera tusentals genererade rapporter som i sin tur gav väldigt bra statistik tillbaka till myndigheterna.