Investor image5

Tungviktaren WordPress

I förra avsnittet förklarade vi innebörden med CMS och anledningen till dess popularitet. Den mest använda är WordPress som är baserad på open source eller svenska översättningen öppen källkod vilket betyder att det är tillåtet att läsa, redigera och vidaredistribuera källkoden. WordPress är världens mest använda tekniska plattform som har använts vid utveckling av hundratalsmiljoner webbplatser.

När man pratar om webben brukar man oftast associera detta med två tungviktare: Google och Facebook. Däremot ser man till statistik så rankas WordPress definitivt bland tungviktarna. Webben består utav över 1 miljard webbplatser, där 20 procent av dessa är utvecklade i WordPress! Detta beror på att WordPress från början var mer ett bloggverktyg än ett CMS.

Historia

WordPress lanserades 2003 baserat på programmeringsspråket PHP och databashanteraren MySQL. Syftet med systemet var att skapa ett kraftfullt bloggverktyg. Lanseringen passade utmärkt i tiden och med ett ökande intresse för bloggande blev WordPress ett väletablerat bloggsystem.

Idag är WordPress fortfarande verdertaget bland bloggare och med tillägg av rollhanteringar samt arbetsflöde har det blivit ett fullskaligt innehållshanteringssystem. Det ursprungliga verktyget har även uppdaterats med teman, plugin och widgets som betyder följande:

Teman

En färdig designmall med tillhörande funktioner. WordPress distribuerar teman via sin hemsida: http://wordpress.org/extend/themes/. Användandet av ett färdigt tema kan resultera i en användarvänlig och grafiskt tilltalande webbplats på kort utvecklingstid. Svårigheten ligger i att hitta en tema som är lik sin tilltänkta webbplats. Det är givetvis möjligt att skapa egna teman och skräddarsy webbplatsen efter eget tycke.

Plugin

Sammanpackad funktionalitet som enkelt kan integreras med hemsidan. Ett plugin kan exempelvis utöka hemsidans funktionalitet med stöd för e-handel eller ett nyhetsflöde. Genom att använda ett plugin för standardfunktionalitet sparar utvecklaren oftast mycket tid.

Widgets

Widegets placeras i ett förbestämt utrymme på webbplatsen och kan exempelvis innehålla färdig funktionalitet som arkiv, annonser eller kalender. En widget implementeras enkelt i administrationsverktyget och kräver ingen programmeringskunskap för att läggas in på hemsidan.

Vi har utvecklat hundratals webbplatser i WordPress på uppdrag av kund och anser oss vara en av de ledande företagen inom WordPress-utveckling.

När väljer man WordPress?

Vi väljer WordPress framförallt för följande anledningar:

  • Administrationsverktyget är enkelt att använda vilket även medför låg inlärningskurva för administratören.
  • Det går vanligtvis snabbt att utveckla webbplatser i WordPress.
  • Det finns en stor community med mycket dokumentation och guider.
  • Enormt många plugins och teman att välja.
  • WordPress släpper konstant nya versioner och uppdateringar. Det medför att buggar och säkerhetshål snabbt repareras och ny funktionalitet ständigt tillkommer.

Nackdelar

WordPress är inte felfritt och har en del stora nackdelar. Här nedan nämns några:

  • Att WordPress uppdaterar säkerhetshål frekvent är positivt, men när de släpper en uppdatering blir även alla säkerhetshål publicerade. Eftersom webbplatsen måste uppdateras manuellt till den nya versionen för att ta del av dessa reparationer finns det många webbplatser med kända säkerhetshål. Webbplatsen blir därmed ett potentiellt mål för hackers.
  • Rollhanteringsverkyget kan vara bristfälligt
  • Mediabiblioteket är svårhanterligt för webbplatsens redaktör. Implementering av media är krångligare än nödvändigt.
  • Låg flexibilitet med Widgets. Som exempel är det komplicerat att ha en widget endast på en undersida.

Vi rekommenderar ofta att använda WordPress för utveckling av webbplatser på grund av att det är en kostnadseffektiv och trygg lösning.