Investor image5

Utveckling enligt agil metodik

Alltför många webbplatser utvecklas med en början och ett slut när webbplatsen istället bör ses som ett pågående projekt. Många företag och andra organisationer arbetar i långa cykler med budgetering, planering, design och genomförande. För mycket tid på planering enligt vattenfallmetodiken medför stor sannolikhet för ineffektiv utvecklingsarbete med högre kostnader än nödvändigt.

Genomför istället projektet med agila processer vilket oftast minskar utvecklingsarbetet. Varför spendera onödigt mycket tid på teoretisk utveckling när det istället kan testas rent praktiskt? Vi förespråkar alltid ett agilt arbetsätt oavsett om uppdraget är en hemsida eller ett omfattande system.

Är du nyfiken på hur vi skapar webb i världsklass? Kontakta någon av våra projektledare.

sign_peter_daniel