Säkerhet för webbplatser uppbyggda i WordPress

I takt med ökad digitalisering blir det större fokus på säkerhet. Vi lagrar idag mer information i molnet än tidigare på grund av fler webbtjänster. Dagens webbteknik har skapat ett större intresse och förtroende bland människor att utföra tjänster digitalt. Ett förtroende att webbtjänsternas ägare behandlar och skyddar våra personuppgifter väl. Tyvärr leder även en […]

Läs mer >>

Tungviktaren WordPress

I förra avsnittet förklarade vi innebörden med CMS och anledningen till dess popularitet. Den mest använda är WordPress som är baserad på open source eller svenska översättningen öppen källkod vilket betyder att det är tillåtet att läsa, redigera och vidaredistribuera källkoden. WordPress är världens mest använda tekniska plattform som har använts vid utveckling av hundratalsmiljoner […]

Läs mer >>

Content Management System

När vi utvecklar nya webbplatser baseras de vanligtvis på ett Content Management System (CMS). I detta avsnitt beskriver vi innebörden med ett CMS samt dess för- och nackdelar. Avsnittet avslutas med våra rekommendationer om när ett CMS inte bör användas.  Ett CMS eller svenska översättningen innehållshanteringssystem är en teknisk plattform som används för att effektivt […]

Läs mer >>