Investerare

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget grundades 2012 och sedan start vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Provide IT:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 27 juni 2016 under kortnamnet PROVIT och handlas via banker och fondkommissionärer.