Finansiell kalender

Datum RAPPORT
2019-09-27 Årsstämma
2019-11-28 Kvartalsrapport 2 2019/2020
2020-02-27 Kvartalsrapport 3 2019/2020
2020-05-28 Bokslutskommuniké 2019/2020