Finansiell kalender

Datum RAPPORT
2021-02-25 Kvartalsrapport 3 2020/2021
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020/2021