Finansiell kalender

Datum RAPPORT
2020-09-29 Årsstämma
2020-11-28 Kvartalsrapport 2 2020/2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 3 2020/2021
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020/2021