Finansiell kalender

Datum RAPPORT
2019-02-27 Kvartalsrapport 3 2018/2019
2019-05-29 Bokslutskommuniké 2018/2019