Pressmeddelanden

 

Nyhet Ladda ned
 2020-11-27 Kvartalsrapport 2 2020/2021
PDF
 2020-10-27 Nytt datum för offentliggörande av halvårsrapport
PDF
 2020-09-29 Kommuniké från årsstämma den 29 september 2020
PDF
 2020-09-07 Årsredovisning 2019.04.01-2020.03.31
PDF
 2020-08-31 Kvartalsrapport 1 2020/2021
PDF
 2020-08-26 Senarelägger kvartalsrapport till 31 augusti 2020. PDF
 2020-08-25 Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ) – Styrelsen föreslår utdelning på 1,2 kr per aktie.
PDF
 2020-05-29 Insiderhandel
PDF
 2020-05-28 Bokslutskommunike 2019/2020
PDF
 2020-04-09 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan under bolagets första kvartal, april-juni 2020 PDF
 2020-03-19 Likvidering av andelar i räntefond PDF
 2020-02-27 Kvartalsrapport 3 2019/2020 PDF
 2019-11-29 Kvartalsrapport 2 2019/2020 PDF
 2019-11-26 Senarelägger halvårsrapport till 29 november 2019 PDF
 2019-10-02 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan under bolagets andra kvartal, juli-september 2019
PDF
 2019-09-30 Kommuniké från årsstämma den 27 september 2019
PDF
 2019-09-03 Årsredovisning 2018.04.01-2019.03.31
PDF
 2019-08-29 Kvartalsrapport 1 2019/2020
PDF
 2019-08-28 Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)
PDF
 2019-05-29 Bokslutskommunike 2018/2019
PDF
 2019-02-27 Kvartalsrapport 3 2018/2019
PDF
 2019-01-30 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan till bolagets CTO Oscar Wennerström
PDF
 2019-01-23 Planerad aktiegåva från huvudägare till anställda
PDF
 2018-11-29 Kvartalsrapport 2 2018/2019
PDF
 2018-09-27 Likvidering av andelar i räntefond
PDF
 2018-09-26 Kommuniké från årsstämma den 25 september 2018
PDF
 2018-09-24 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan under bolagets andra kvartal
PDF
 2018-09-03 Årsredovisning 2017.04.01-2018.03.31
PDF
 2018-08-30 Kvartalsrapport 1 2018/2019
PDF
 2018-08-23 Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ) – Styrelsen föreslår utdelning på 2,1 kr per aktie.
PDF
 2018-05-30 Bokslutskommuniké 2017/2018
PDF
 2018-04-23 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan till bolagets CTO Oscar Wennerström PDF
 2018-04-20 Provide IT väljs för att utveckla portal PDF
 2018-02-27 Kvartalsrapport 3 2017/2018
PDF
 2018-01-02 Framskjutet datum för första överlåtelsen av aktier till bolagets CTO PDF
 2017-11-29 Kvartalsrapport 2 2017/2018 PDF
 2017-09-21 Kommuniké från årsstämma den 20 september 2017 PDF
 2017-09-20 Likvidering av andelar i räntefond PDF
 2017-08-30 Kvartalsrapport 1 2017/2018 PDF
 2017-08-29 Årsredovisning 2016.04.01-2017.03.31 PDF
 2017-08-22 Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ) PDF
 2017-05-31 Bokslutskommuniké 2016/2017 PDF
 2017-05-24 Uppdatering kvartal fyra och ett PDF
 2017-05-15 Senarelägger bokslutskommuniké till 31 maj PDF
 2017-04-13 Framskjutet datum för överlåtelse av aktier till bolagets CTO PDF
 2017-02-21 Uppdatering kring tredje och fjärde kvartalet samt senareläggning av kvartalsrapport 3 PDF
 2017-01-05 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan till bolagets anställde Erik Håkansson PDF
 2016-12-09 Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan PDF
 2016-11-25 Sista dag för handel med BTA PDF
 2016-11-24 Insiderförsäljning PDF
 2016-11-21 Kvartalsrapport 2 2016/2017 PDF
 2016-11-07 Bolagets företrädesemission övertecknad PDF
 2016-10-17 Idag inleds Provide IT:s företrädesemission PDF
 2016-10-05 Kommuniké från extra bolagsstämma den 4 oktober 2016 PDF
 2016-09-28 Uppdatering kring andra kvartalet PDF
 2016-09-14 Inställd bolagsstämma den 16 september och ny kallelse till extra bolagsstämma i Provide IT Sweden AB PDF
 2016-09-01 Kallelse till extra bolagsstämma i Provide IT Sweden AB PDF
 2016-08-12 Utredning kring stämmobeslut avslutad PDF
 2016-07-14 Provide IT väljs för att utveckla ett nytt E-handelssystem PDF
 2016-07-07 Planerad aktiegåva från huvudägare till anställda PDF
 2016-06-23 Bolagets fordon såld PDF
 2016-06-01 Provide IT:s noteringsemission blev kraftigt övertecknad PDF
 2016-05-19 VD-presentation av Provide IT vid Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg PDF
 2016-05-13 Idag inleds teckningstiden – nyemission i Provide IT Sweden AB… PDF