Årsredovisning 2016.04.01-2017.03.31

Provide IT Sweden AB publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 20160401-20170331. Under revisionen uppdagades det justeringar av mindre betydelse för helåret. Årsvinsten minskades med ca 30 TSEK vilket även medför mindre justeringar i balansräkningen.

Se Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse här.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2017-08-29

Ladda ner PDF-version