Årsredovisning 2017.04.01-2018.03.31

Provide IT Sweden AB publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 20170401-20180331. Se bifogad Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse.

Se Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse här.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2018-09-03

Ladda ner PDF-version