Årsredovisning 2019.04.01-2020.03.31

Provide IT Sweden AB publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 20190401-20200331. Under revisionen uppdagades det justeringar av mindre betydelser för helåret. Årsvinsten minskades med ca 55 TSEK vilket även medför mindre justeringar i balansräkningen.

Se Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse här.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2020-09-07

Ladda ner PDF-version