Bolagets fordon såld

Bolaget kommunicerade i memorandumet som publicerades 13 maj 2016 att huvudägare har för avsikt att förvärva bolagets fordon innan första handelsdagen på AktieTorget. Bolaget har under dagen avtalat med ena huvudägaren Faraj Industries AB avseende ett förvärv av bolagets fordon. Köpeskillingen är satt till 1 080 000 SEK, vilket är ca 59 000 SEK högre än det bokförda värdet per 31 mars 2016. Köpeskillingen betalas kontant.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Publicerat: 2016-06-23

Ladda ner PDF-version