Framskjutet datum för första överlåtelsen av aktier till bolagets CTO

Bolaget har tidigare meddelat att bolagets huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har innan bolagets börsnotering ingått avtal avseende gåva av 250.000 av huvudägarnas aktier (125.000 aktier vardera) till bolagets CTO, Oscar Wennerström. Enligt överlåtelseavtalet skulle gåvan av aktierna genomföras i tre omgångar – den 2 januari 2017, den 2 januari 2018 och den 5 augusti 2019. Wennerström har dock valt att låta senarelägga första överlåtelsen till 2 april 2018. 

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2018-01-02

Ladda ner PDF-version