Framskjutet datum för överlåtelse av aktier till bolagets CTO

Bolagets huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har innan bolagets notering ingått avtal avseende gåva av 250.000 av huvudägarnas aktier (125.000 aktier vardera) till bolagets CTO, Oscar Wennerström vilket har bland annat kommunicerats i publicerade memorandum. Enligt överlåtelseavtalet skulle gåvan av aktierna genomföras i två omgångar – den 15 april 2017 och den 15 april 2018. Wennerström har dock valt att senarelägga överlåtelsen och parterna har i anledning därav överenskommit att överlåtelserna istället ska ske i tre omgångar i lika stora delar – den 2 januari 2018, den 2 januari 2019 och den 5 augusti 2019

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Bawan Faraj, bawan@provideit.se eller 0762-519 670.

Publicerat: 2017-04-13

Ladda ner PDF-version