Idag inleds teckningstiden
– nyemission i Provide IT Sweden AB inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Provide IT Sweden AB:s noteringsemission av högst 625 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 4 500 000 kronor, före emissionskostnader. Vid överteckning kan Bolaget välja att emittera ytterligare  10 000 aktier i en överteckningsemission.

Bakgrund och motiv till emissionen

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget grundades 2012 och sedan start vuxit snabbt och med hög lönsamhet. Omsättningen för det senaste räkenskapsåret, som avslutades den 31 mars 2016, uppgick till 12,5 MSEK med ett rörelseresultat på 5,7 MSEK. Bolaget har en kassa på 5,9 MSEK och ett eget kapital på 9,5 MSEK.

Bolaget arbetar huvudsakligen med s.k. Open Source-plattformar, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt utan att betala höga användarlicenser till källkodens upphovsman. Användandet av Open Source-plattformar växer snabbt på global basis, vilket även gäller den svenska marknaden. Provide IT har på relativt kort tid utvecklat ett brett tjänsteutbud inom ledande Open Source-plattformar som t.ex. WordPress, Joomla, Drupal, Magento och Zend 2 Framework, vilket uppfyller de flesta organisationers digitala behov. Med utgångspunkt från dessa plattformar utvecklar Bolaget skräddarsydda applikationer för webb och mobil till sina kunder.

Provide IT har sedan start lagt stort fokus på att utveckla effektiva verktyg och arbetsprocesser i syfte att uppnå en hög lönsamhet. Det medför att Bolaget kan uppnå tidsbesparingsvinster i sina utvecklingsprojekt.

Bolaget vill upprätthålla en fortsatt hög tillväxt och avser att kombinera organisk tillväxt med strategiska förvärv. Hittills har Bolaget fokuserat på marknaden i Stockholm och Göteborg, där Bolaget har kontor. Bolaget avser dock att även påbörja marknadsbearbetning av Oslo och Köpenhamn inom de kommande åren. Bolagets målsättning är att uppnå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt på minst 20 procent med en rörelsemarginal på minst 35 procent under kommande treårsperiod.

Provide IT genomför nu en publik spridningsemission på 4,5 miljoner kronor, som syftar till att bredda Bolagets aktieägarbas inför en planerad notering på AktieTorget. Det övergripande syftet med noteringen är att förbättra Bolagets möjligheter till finansiering av framtida förvärv. Bolaget värderas i föreliggande spridningsemission till 36 miljoner kronor pre-money. Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att spridningskravet på 200 aktieägare är uppfyllt samt att emissionen tecknas till minst 2,7 MSEK.

VD Bawan Faraj kommenterar

– Provide IT sedan grundandet 2012 snabbt vuxit till en digital produktionsbyrå som kan erbjuda i princip allt som är webbaserat; allt ifrån en skräddarsydd hemsida, E-handel, intranät, affärssystem, extranät eller administrationssystem. Bolaget kan även erbjuda ett helhetsåtagande för utveckling av innovativa mobilapplikationer. Ett sådant exempel är när Bolaget nyligen utvecklade en applikation baserad på Virtual Reality för Volkswagen, där användaren kan prova på känslan av att åka ett tävlingsrace i rally.

Bolaget har hunnit bygga upp en portfolio med kända varumärken såsom t.ex. Volvo Group, Volvo Cars, Boliden, TeliaSonera och Gevalia. Även om Bolaget fortfarande är ungt så har vi ändå bevisligen utvecklat en affärsmodell som innebär både hög tillväxt och hög lönsamhet. Våra finansiella mål är att Bolagets omsättning ska växa organiskt med minst 20 procent per år och med en rörelsemarginal på minst 35 procent. Därutöver vill vi genomföra strategiska förvärv av andra digitala byråer med god utvecklingspotential.

Vi ser väldigt positivt på framtiden och kommer att satsa hårt på utökad marknadsbearbetning under 2016. Vi vill med denna spridningsemission bjuda in allmänheten att ta del av vår fortsatta resa framåt. Välkommen som aktieägare i Provide IT!

Roadshow

Provide IT planerar att presentera sin verksamhet vid flera tillfällen under teckningsperioden. Dessa tillfällen är kostnadsfria för besökare, men föranmälan krävs i de flesta fall. För närvarande är följande tillfällen inplanerade:

18 maj | Göteborg

Plats och tid: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, kl. 17:45
Arrangör: Aktiespararna Event, lokalavdelningarna Göteborg
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenGoteborg/

24 maj | Stockholm

Plats och tid: Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl. 12
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se

25 maj | Örebro

Plats och tid: Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl. 12
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

 

Publicerat: 2016-05-13

Ladda ner PDF version