Likvidering av andelar i räntefond

Bolaget har likviderat andelar för 10 MSEK i räntefonden Nordea Institutionell kortränta inför bolagets kommande utdelning 2 oktober 2018. Efter likvideringen har bolaget andelar i räntefonden motsvarande ett marknadsvärde på ca 7,7 MSEK.

Om bolaget
Provide IT Sweden AB (publ) är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2018-09-27

Ladda ner PDF-version