Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan till bolagets anställde Erik Håkansson

Bolagets två huvudägare Faraj IndustriesAB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan den 2 januari 2017 vederlagsfritt överlåtit 37 500 aktier vardera(tillsammans 75 000 aktier) till bolagets anställde Erik Håkansson. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter på cirka 260 TSEK då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget kommunicerade om gåvan och tillhörande sociala avgifter i tidigare emissionsmemorandum och gåvan är därmed bestämd innan bolagets notering 27 juni 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Bawan Faraj, bawan@provideit.se eller 0762-519 670.

Publicerat: 2016-01-05

Ladda ner PDF-version