Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan till bolagets CTO Oscar Wennerström

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein HoldingAB som är helägda avbolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan den 19 april 2018 vederlagsfritt överlåtit 41 666 aktier vardera(tillsammans 83 332 aktier) till bolagets CTO Oscar Wennerström. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter på cirka 200 TSEK då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget har kommunicerat om gåvan tidigare, senast den 2 januari 2018, och är bestämt sedan innan bolagets notering 27 juni 2016.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2018-04-20

Ladda ner PDF-version