Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan den 6 december 2016 vederlagsfritt överlåtit 45 000 aktier vardera(tillsammans 90 000 aktier) till Quality Think Göteborg AB. Bolaget kommunicerade om gåvan i tidigare emissionsmemorandum och gåvan är därmed bestämd innan bolagets notering 27 juni 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Bawan Faraj, bawan@provideit.se eller 0762-519 670.

Publicerat: 2016-12-09

Ladda ner PDF-version