Povide IT väljs för att utveckla portal

Bolaget har accepterat ett systemutvecklingsarbete av en ny portal till en ny kund med säte i Göteborg. Bolaget planerar att under närmsta dagarna teckna ett mer detaljerat avtal kring uppdraget. Ordervärdet motsvarar ca 500-700 TSEK och förväntas framförallt produceras under april-september 2018.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2018-04-20

Ladda ner PDF-version