Senarelägger bokslutskommuniké till 31 maj.

Provide IT senarelägger publicering av bokslutskommuniké till 31 maj 2017 på grund av att bolaget för närvarande har en intensiv period med försäljning- och produktionsarbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Bawan Faraj, bawan@provideit.se eller 0762-519 670.

Publicerat: 2017-05-15

Ladda ner PDF-version