Senarelägger halvårsrapport till 29 november 2019.

Provide IT senarelägger publicering av halvårsrapport till 29 november 2019. på grund av ökad arbetsbelastning.

 

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2019-11-26

Ladda ner PDF-version