Senarelägger kvartalsrapport till 31 augusti 2020.

Provide IT senarelägger publicering av kommande kvartalsrapport till 31 augusti 2020 på grund av hög arbetsbelastning.

 

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2020-08-26

Ladda ner PDF-version