Sista dag för handel med BTA

Provide IT Sweden AB (”Provide IT”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 2 november 2016. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 183 procent och totalt har 833 571 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 1 december 2016.

Den 24 november 2016 registrerades 833 571 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 83 357,10 SEK. De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 7 december 2016. Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Provide IT till 6 668 571 aktier och aktiekapitalet uppgår till 666 857,10 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Bawan Faraj, bawan@provideit.se eller 0762-519 670.

Publicerat: 2016-11-25

Ladda ner PDF-version