Uppdatering kring andra kvartalet

Utfallet för andra kvartalet(juli-september) beräknas bli betydligt bättre än förväntat. Bolaget beräknar en vinsttillväxt på ca 35-40 procent i jämförelse med föregående period räkenskapsår 2015/2016. Under denna period uppgick resultatet efter skatt till ca 280 TSEK.  Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras enligt plan 21 november 2016. Bolagets långsiktiga prognos (genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 20 procent med en rörelsemarginal på minst 35 procent) är oförändrad. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bawan Faraj, VD för Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om Provide IT Sweden

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Publicerat: 2016-09-28

Ladda ner PDF-version