Uppdatering kring tredje och fjärde kvartalet samt senareläggning av kvartalsrapport 3

Bolaget har drabbats av produktionsproblem i två omfattande kunduppdrag, vilket har påverkat det tredje kvartalet (oktober-december 2016) och fjärde kvartalet (januari-mars 2017) negativt. Ledningsgruppen har varit tvungna att disponera mer tid än planerat på att undersöka effekten av detta vilket har resulterat i att bolaget behöver senarelägga publiceringen av kvartalsrapport 3 från 23 till 28 februari.

Bolaget har sedan december månad drabbats av större produktionsproblem kring två omfattande kunduppdrag. Detta beror framförallt på att uppdragens omfattning har blivit större än beräknat, och därmed har utfört arbete blivit betydligt mer omfattande än planerat. Större delar av systemen har behövt reparation, vilket har påverkat bolagets tredje kvartal negativt på grund av högre kostnader. Detta har även haft en negativ påverkan på bolagets omsättning under det tredje kvartalet, eftersom resurser i form av utvecklare och projektledare (som även arbetar med försäljning) har lagt betydande andel av sin tid på dessa uppdrag. Bolagets omsättning för tredje kvartalet är ungefär på samma nivå som motsvarande jämförelseperiod för föregående räkenskapsår (3,62 MSEK). Vinst efter skatt blir cirka 1,12 MSEK, ca 23 procent lägre än jämförande period. Försämringen i lönsamheten beror även på kostnader i samband med den nya säljavdelningen samt noteringsrelaterade kostnader.

Vidare har reparationerna fortsatt under januari och februari, och därmed även drabbat kvartal 4 (januari-mars) negativt. Bolaget beräknar på så sätt en minskning i omsättningen för fjärde kvartalet med cirka 10 procent jämfört med motsvarande jämförelseperiod för föregående räkenskapsår (4,3 MSEK).

Bolaget bedömer att produktionsproblemen är av engångskaraktär och bortsett från kvartal 3 och 4 beräknar bolaget att fortsätta leverera enligt kommunicerad tillväxtplan. Bolaget kommer därför inte att revidera prognosen om en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 20 procent. Bolaget bedömer att höstens och vinterns försäljningsarbete kommer att öka kundstocken så att bolaget tar igen förlorad tillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Bawan Faraj, bawan@provideit.se eller 0762-519 670.

Publicerat: 2017-02-21

Ladda ner PDF-version