Uppdatering kvartal fyra och ett.

Det finansiella utfallet för januari-mars 2017 blir sämre än kommunicerat den 21.e februari 2017. Bolaget har genomfört en stark försäljning för innevarande kvartal april-juni 2017 och har för närvarande beställningar på ca 4,2 MSEK för april-juni 2017. Bolaget har defensivt beräknat lönsam tillväxt för innevarande kvartal(april-juni) i jämförelse med jämförande period räkenskapsår 2016/2017.

Bolaget meddelade den 21.e februari en omsättningsprognos för fjärde kvartalet(januari-mars 2017) på 3,87 MSEK. Denna prognos baserades på fler kunduppdrag under mars månad än tidigare månader i kvartalet samt att samtliga kunder skulle leverera designunderlag enligt kommunicerad tidsplan. Prognosen grundade sig på tidigare bolagshistorik. Vid sammanställning har det konstaterats att diverse kundprojekt dock inte har kunnat påbörjats, framförallt på grund av sena designleveranser från kunder samt att avklarade produktionsproblem har påverkat bolaget mer negativt än beräknat. Dessa uppdrag har dock påbörjats under innevarande kvartal. Det finansiella utfallet för kvartal 4 januari-mars 2017 blir istället ca 3,0 MSEK i omsättning med ett ca nollresultat(dock belastat av sociala avgifter för aktiegåvor till anställda på ca 260 TSEK).

Bolaget har under april och maj månad genomfört den bästa försäljningen i bolagets historia med  beställningar på ca 4,2MSEK som ska levereras i slutet av juni.  Bolaget har aldrig tidigare fått så pass många beställningar (med produktion under ett kvartal) redan innan sista månaden i kvartalet. Bolaget räknar med fler beställningar under maj och juni månad. Efter den senaste missbedömda prognosen har bolaget nu blivit mer defensivt i sina intäktsprognoser och beräknar en nettoomsättning på 3,5-4,0 MSEK under innevarande kvartal april-juni. Vinstmarginalen blir ungefär på samma nivå som jämförande period räkenskapsåret 2016/2017(28,2 procent). Bolaget har därmed tagit höjd för eventuella materialförseningar i kunduppdrag samt mindre produktionsproblem. Till skillnad från tidigare beräkningar av intäktsprognoser har bolaget beställningar på innevarande kvartal(april-juni 2017/2018) som överstiger prognosen. Vid senaste kommunicering av utfallsprognos för januari-mars 2017 var försäljningen betydligt lägre än prognosen. Bolaget har nu en mer effektiv försäljning och produktion med ett större fokus på kvalitetskontroll, därmed beräknar bolaget att det finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt räkenskapsår.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Bawan Faraj, bawan@provideit.se eller 0762-519 670.

Publicerat: 2017-05-24

Ladda ner PDF-version