Utredning kring stämmobeslut avslutad

Bolaget publicerade den 7 juli 2016 ett pressmeddelande i vilket det kungjordes att bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har för avsikt att överlåta viss andel av sina aktier som gåva till bolagets anställda. Aktierna tillträds på överenskommet datum i överlåtelseavtalen förutsatt att anställning kvarstår under minst två år efter överlåtelseavtalens ingående. I anledning av att överlåtelsen utlöser bolagsbeskattning för sociala avgifter inledde bolaget en utredning huruvida stämmobeslut krävs för giltigt beslut om överlåtelsen. Utredningen har nu visat att bolagsstämmobeslut inte krävs i anledning av överlåtelsen. De två huvudägarna kommer att teckna gåvoavtal med de berörda anställda under aktuellt kvartal. 

 

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Publicerat: 2016-08-12

Ladda ner PDF-version