Bytbil

Bytbil.com är en portal för fordonsförsäljning, men Bytbil säljer även webbplatser och hosting till bilåterförsäljare samt bilhandlare.

Bakgrund

Bytbil vill enkelt kunna skapa nya webbplatser och på en samlad plats kunna administrera dem. De önskade en enkel samt lättanvänd administrering och hade önskemål om WordPress. Efter en utförlig förstudie blev bedömningen att WordPress skulle klara av systemkraven utan större ändringar i systemarkitekturen. Valet föll därmed på att bygga systemet som ett multisitenätverk i WordPress, vilket innebär att Bytbil kan skapa och administrera multisiter inom samma administreringsnätverk.

Lösning

Multisitenätverket implementerades i en väldigt anpassad version av WordPress. När Bytbil skapar en multisite kan den sedan i sin tur skapa undersiter som multisiten kan pusha innehåll till. Det betyder att en administratör till en multisite kan skjuta ut information till samtliga undersiter samtidigt. Dessutom kan undersiterna hämta uppdateringar av innehåll och design från de överordnade siterna, på så sätt slår designmässiga förändringar även ut på undersiterna.

Resultat

Multisitenätverket resulterade i en av Sveriges mest avancerade WordPress-system med innehållspushar och hämtningar. Systemet omfattar nu flera hundratals underhemsidor och multisiter som kan välja mellan flertalet olika teman för att anpassa layout. Systemet integrerades även med Bytbils fordonsannonseringssystem för att även tillhandahålla utbudet av fordonsannonser på webbplatserna i systemet.