MTG Årsredovisningswebb

MTG:s årsredovisning släpptes i printformat, för att förenkla distribueringen utvecklades en årsredovisningswebb. Utöver möjligheten att ladda ner årsredovisningen i PDF-format uppmärksammades viktiga nyckeltal och årsredovisningen sammanfattades i sin helhet på webbplatsen. One-page lösningen gjordes även responsiv. Design och koncept framställdes av Narva Communications.

http://annualreport2015.mtg.com/