MTG Hållbarhetsrapport

MTG:s hållbarhetsrapport för 2015 (Corporate Responsibility Report 2015) publicerades utöver tryckt format även som en webbplats. Den utvecklade vi i PHP och WordPress, animationerna implementerades delvis som GIF:ar med hjälp av Adobe Fireworks men och med hjälp av HTML5 och CSS3. För att möjliggöra delning av infografiken i sociala medier utvecklades en dedikerad dold sida till varje infografik. Utöver det anpassades sidan responsivt till paddor och mobiler. Design och koncept framställdes av Narva Communications.

http://corporateresponsibility2015.mtg.com/