Samhall

Samhall är ett svenskt statligt ägt aktiebolag. Företagets syfte är dels att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning, men också att hjälpa personer som har kommit utanför näringslivet att komma tillbaka. Företaget grundades 1980 och är ett av Sveriges största företag. Majoriteten av de anställda arbetar idag inom service eller bemanning i andra företag.

Behov

Med över 17 000 anställda har Samhall ett stort behov internkommunikation för att kommunicera nyheter och företagets värderingar. För att underlätta kommunikationen växte idén om en intern mobilapplikation där anställda hos Samhall kan ta del av information, nyheter och även kunna återge synpunkter till ledningen. Applikationen behövde även vara intressant och skapa mervärde för att uppmuntra kontinuerlig användning av applikationen.

Lösning

Provide IT  utvecklade tillsammans med Spoon Publishing mobilapplikationen i PhoneGap som distribuerades till plattformarna iOS, Android och Windows. . Samhall kan nu lägga upp nyheter, artiklar, enkäter, filmer och spel. Nyheter, artiklar och filmer står för kommunikationen till de anställda. Spelen som kontinuerligt byts ut skapar mervärde för användaren och enkäterna ger de anställda en möjlighet att återkoppla till ledningen. Innehållet går att sortera med hjälpa av geolocation för att användaren enkelt ska kunna hitta lokala artiklar. Utöver det finns det möjlighet för Samhall att skicka ut pushnotifikationer, antingen i syfte att informera användare i ett visst område eller exempelvis göra reklam för en ny nyhet eller artikel i appen.

Resultat

Applikationen hamnade vid publiceringen i topplistan för de 10 mest nerladdade hos App Store, Google Play och Windows Phone Store. Den skapade enormt intresse hos de anställda och används flitigt även 6 månader efter release. Pushnotifikationerna är väldigt givande då de påminner användaren om att gå in i applikationen, oftast för att svara på en enkät med möjligheten av att vinna ett pris.