Tele2 Powernap

Tack vare automatisk textuppläsning är det nu möjligt att surfa i sömnen med  Tele2’s nya app. Power Nap-appen förvandlar webbsidor från skrift till tal på svenska och engelska. Appen utvecklades i cross-plattformramverket React Native och använder Acapela som talsyntes. Vi använder även Google Vision för att tolka och läsa upp bilder.

I samarbete med Åkestam Holst samt Another Agency lanserade vi appen under september tillsammans med en kampanj som sträckte sig in i november.

Appen finns tillgänglig på App Store och Google Play.