topbild7

Utbildning

Vi undervisar både i nybörjare och avancerad nivå inom webbteknik. Vi erbjuder workshops inom vedertagna ramverk och innehållshanteringssystem. Utöver detta har vi samarbeten med flera universitet inom utbildning av webbrelaterade områden.

Universitet

Provide IT har för närvarande samarbeten med Nordic Business Institute, Plushögskolan och Jensen Yrkeshögskola. Bawan Faraj representerar Provide IT som medlem i ledningsgruppen i utbildningen IT-projektledare på Jensen Yrkeshögskola. Här utbildar vi framtida IT-projektledare kring kurser som Systemutveckling, Webb- och mobilutveckling och E-handel.

Peter Klein representerar Provide IT som medlem i ledningsgruppen i utbildningen Webbkommunikatör på Nordic Business Institute. Här utbildar vi framtida webbkommunikatörer kring kunskap om bland annat webbplattformar, beställning av IT-system samt digitala affärer.