topbild2_2

Mobila lösningar

Vi utvecklar mobilapplikationer till iPhone, Android och Windows Mobile. Vi utvecklar även i cross-plattform verktygen Appcelerator Titanium och PhoneGap samt utvecklar webbaserade mobilapplikationer i HTML5 och CSS3.

Utmaningen är att utveckla en mobilapplikation som förmedlar rätt känsla genom smart navigering och innovativ design. Det gäller att välja rätt verktyg, både för användarkänslan och för att hålla nere utvecklingskostnaden. Det finns två kategorier av mobilapplikationer, de som består av operativsystemets ursprungsspråk och webbaserade mobilapplikationer.

Native

En mobilapplikation som är utvecklad i operativsystemets ursprungsspråk kallas för en nativeapplikation, det kan till exempel vara en applikation utvecklad specifikt till iPhone. Genom att utveckla en applikation i native har man lättare tillgång till mobiltelefonens komponenter, till exempel telefonens GPS. En native-app ger även en bättre interaktion med användaren vilket bidrar till en mer användarvänlig lösning. Nackdelen med en native-app är att om applikationen ska finnas tillgänglig för till exempel både iPhone och Android, så måste de utvecklas i separata miljöer vilket nästan dubblar utvecklingstiden. Det går dock att kringgå detta genom att utveckla applikationen i ett så kallat cross-plattform verktyg. Det ger applikationen en gemensam kodbas och sparar mycket utvecklingstid. Vi har kompetens inom både Appcelerator Titanium och PhoneGap, vilket ger oss ytterligare valmöjligheter att anpassa oss efter projektets förutsättningar.

Webbaserad

En annan variant av mobilapplikationer är de som utvecklas i ett webbspråk, exempelvis i HTML5 med CSS3. Applikationen baseras därmed på ett universellt språk som fungerar i alla smartphones. Det är möjligt att distribuera via marknadsplatserna som App Store och Google Play genom att lägga ett omfång (wrapper) runt applikationen. Detta ger applikationen samma funktionalitet som en native-app och utvecklingstiden blir mycket lägre.